Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Jan 26, 2024

Kære lytter

Så nærmer vi os kyndelmisse på årshjulet. Her hvor det hele er skåret ind til benet, hvor vi må vogte over livskraften, men også her hvor vi mærker længslen til, at noget nyt skal vokse - både i os og omkring os. 

Min gæst er denne gang Mette Riishøj Kronholt, og det er blevet til en ret skøn...