Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Oct 31, 2021

Dette er på mange måder et forsøg på at rekonstruere min allerførste episode om allehelgenes aften, som er blevet væk?! Det lader sig jo aldrig helt gøre, men jeg taler i denne episode om de samme temaer: Gaverne og opgaverne omkring Allehelgenes aften, om menopausen, og om den tid i den kvindelige...