Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Sep 19, 2022

Så er vi nået til tiden omkring Efterårsjævndøgn på årshjulet, her hvor nat og dag er lige lange, hvor der stadig er kraft og varme fra solen, men også her, hvor vi mærker, at årshjulet drejer mon vinter.

I denne episode 28 har jeg interviewet fineste Mariah Lillelund. Mariah er grundlægger af Skolen for...