Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Apr 30, 2022

Vi er nået til Valborgsaften på årshjulet, her hvor alting er højfrekvent og springer ud. Det er en fejring af frugtbarhed, af alt det, der blomstre i foråret og af at sommeren er på vej.

Glædelig Valborgsaften.

Jeg taler i denne episode om cyklus som aktivisme, om frugtbarhed,  prævention, og om hvordan cyklus...