Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Sep 22, 2020

Så er det blevet efterårsjævndøgn, og vi er nået til episode 8 og dermed til den sidste markering på årshjulet. Vi har med dette afsnit været hele vejen rundt. Denne gang taler jeg om den blå efterårshimmel, de røde bær, æblerne, det bløde lys og den fugtige jord, og om hvordan nat og dag lige nu er lige...