Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Feb 1, 2023

Kære lytter

Vi er nået til Kyndelmisse på årshjulet, her hvor vi aner foråret forude, men slet ikke er der endnu. Men også her, hvor vi fejrer lyset. 

I denne episode taler jeg med Sofie Ellegaard, der har Butik Gejst i Aalborg. Sofie og jeg blev selvstændige på nogenlunde samme tid, og jeg har siden Sofie...