Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Jun 24, 2022

Vi er omkring sommersolhverv på årshjulet, og det bliver aldrig rigtig mørkt lige nu. Jeg taler i denne episode om fælleskaber, hvordan de er helt essentielle for os som mennesker, men også hvordan de kan være en begrænsning, for den vi er. Jeg taler om skam, og hvordan den kan være et redskab til at styre...