Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Aug 3, 2020

Vi er nået til Høst på årshjulet, og jeg taler i denne episode om årstiden lige nu, om det gule korn, om modning og om høst. Jeg taler om balancen mellem at så og høsten, og om hvordan vi i vores kultur ofte glemmer værdien af denne balance. Jeg taler om jordens gaver i form af det, vi høster fra...