Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Sep 22, 2021

Vi er nået til efterårsjævndøgn på årshjulet, her hvor nat og dag igen er lige lange, og jeg har min første gæst med: Katrine Heller. 

Vi taler om livet og alle dets processer, vi taler om business og om at kunne leve af sin passion: om at få taget portrætbilleder og om håndanalyse. Og så taler vi også om...