Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Aug 5, 2021

Vi er nået til Høst på årshjulet, og til episode 15 i min podcastserie. Jeg roder lidt rundt i nummereringen, og forsøger i begyndelsen af episoden at skabe orden, men får endu engang sagt et forkert tal. Anyway nummereringen passer nu, og vi er nået til episode 15 ;O) 

Jeg taler i denne episode om skolestart, om...


Jul 2, 2021

Denne episode er 'uden for nummer' og adskiller sig ved at være politisk. Den handler om de to V'er, vi taler så utrolig meget om. Jeg sætter ord på tanker, som længe har rumsteret hos mig, og jeg stiller de spørgsmål højt, som jeg ikke synes bliver stillet. 

Jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert på området, og...


Jun 21, 2021

Glædelig Sommer-Solhverv

Ahhh, det er så smukt et sted på årshjulet, og det er en fornemmelse af at være ankommet. Denne episode handler om moderskabet, men også lige så meget om slægten, og om hvordan vi som kvinder på vores mors side har en 'maternal line'. Jeg taler om overgangen ind i moderskabet, om Big...


Apr 30, 2021

Vi er nu ved porten til sommeren - Valborgsaften - her hvor alting folder sig ud i naturen. Og alt dette danner baggrundstapetet for denne episode om Teenageren. 

Jeg taler lidt om, hvad jeg har lært om teenangeren i de 7 år, jeg indtil nu, har haft dem i huset. Jeg taler om pige-fnidder, om trangen til at sladre, og...


Mar 20, 2021

Vi er igen nået til forårs-jævndøgn, dette fine sted på årshjulet, hvor nat og dag er lige lange, og hvor vi bevæger os mod lysere tider. I denne episode taler jeg om det selvhelbredende menneske, og om balancer og ubalancer i menneskekroppen. 

Glædelig forårs-jævn-døgn. 

Jeg henviser i denne episode til...