Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Jul 2, 2021

Denne episode er 'uden for nummer' og adskiller sig ved at være politisk. Den handler om de to V'er, vi taler så utrolig meget om. Jeg sætter ord på tanker, som længe har rumsteret hos mig, og jeg stiller de spørgsmål højt, som jeg ikke synes bliver stillet. 

Jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert på området, og...