Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Feb 2, 2021

Det er blevet Kyndelmisse igen. Det her sted på året, hvor det stadig er mørkt, men hvor vi mærker forventningen til at noget nyt vil udfolde sig, og vi kan se, at lyset tager til. Jeg taler i denne episode om det kvindelige: hvordan verden på mange måder er indrettet efter manden, hvordan det kvindelige har...