Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose

Jun 21, 2021

Glædelig Sommer-Solhverv

Ahhh, det er så smukt et sted på årshjulet, og det er en fornemmelse af at være ankommet. Denne episode handler om moderskabet, men også lige så meget om slægten, og om hvordan vi som kvinder på vores mors side har en 'maternal line'. Jeg taler om overgangen ind i moderskabet, om Big...