Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyklus med Mette Hyldgaard Skovmose


Jul 2, 2021

Denne episode er 'uden for nummer' og adskiller sig ved at være politisk. Den handler om de to V'er, vi taler så utrolig meget om. Jeg sætter ord på tanker, som længe har rumsteret hos mig, og jeg stiller de spørgsmål højt, som jeg ikke synes bliver stillet. 

Jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert på området, og jeg tager udgangspunkt i det jeg selv oplever. 

Min hensigt med denne episode er at skabe en saglig og kærlig debat, hvor ud fra vi kan træffe langtidsholdebare, nærende og bæredygtige beslutninger. 

Jeg henviser i denne episode til vaccineforsker Christine Stabell Benn og til 

Zach Bush: "Knowledge - Innate Immune System" 

Jeg henviser til Aschs psykologiske eksperiment og Milgrams lydighedeksperiment.